Zmena podnebia nemení mravy. Keď neopustí..

Zmena podnebia nemení mravy. Keď neopustí nedokonalý človek sám seba, sotva sa stane lepším na inom mieste.

Ignác z LoyolyTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply