Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam..

Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.

PythagorasTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o penězích, Výroky o pravdě, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply