Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo,..

Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.

TálesTags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o knihách, Výroky o moudrosti, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply