Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a..

Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a dovŕšenie pokory je dokonalosťou každej radosti.

Thomas Feverel MertonTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply