Za starých čias zadávali matematické úlohy..

Za starých čias zadávali matematické úlohy bohovia, napríklad zdvojenie kocky pre vymeranie rozmeru Délskeho obetného kameňa. Potom nastalo druhé obdobie, keď úlohy zadávali polobohovia: Newton, Euler, Lagrange. Teraz je tretia etapa, úlohy zadáva praktická činnosť.

Pafnutij Ľvovič ČebyševTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o mládí a stáři, Výroky o válce | No Comments »

Leave a Reply