When I was a boy of fourteen, my father was so..

When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years. – Když mi bylo čtrnáct, byl můj otec největší hlupák pod sluncem. Když mi bylo jednadvacet, nestačil jsem se divit, jaký pokrok starý pán udělal.

Mark TwainTags: , ,
Posted in Výroky o hlouposti, Výroky o mládí a stáři, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Leave a Reply