Vy, kteří řídíte věci veřejné, nač třeba vám..

Vy, kteří řídíte věci veřejné, nač třeba vám používati trestů? Milujte ctnost a lid bude ctnostný. Ctnosti muže vysoko postaveného jsou jako vítr; ctnosti muže obyčejného jsou jako tráva; tráva, vane-li přes ni vítr, shýbá se.

Henry David ThoreauTags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách, Výroky o trestu | No Comments »

Leave a Reply