Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože..

Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.

Ján XXIII.Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply