Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí..

Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí hovoria, lebo nevedia mlčať.

Augustín



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply