Vedecká práca nesie so sebou aj zodpovednosť, a to..

Vedecká práca nesie so sebou aj zodpovednosť, a to nielen celoštátnu, ale aj celosvetovú.

Dušan Blaškovič



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply