Veci lásky sú vecami života. Po zime prichádza..

Veci lásky sú vecami života. Po zime prichádza jar, po beznádeji nádej, po hrôzach noci svitá deň.

Vladislav Vančura



Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply