Ve světě, který má tendenci se neustále..

Ve světě, který má tendenci se neustále rozšiřovat, potřebuje svobodný lid zdravé národní sebevědomí. Pouze ten, kdo sám v sobě nalézá klid jistoty a je si vědom kořenů svébytnosti, bude moci jít touto cestou aniž by zbloudil.

Ludwig ErhardTags: , ,
Posted in Výroky o světě | No Comments »

Leave a Reply