V manželstve mladých ľudí napr. afektívna zložka..

V manželstve mladých ľudí napr. afektívna zložka stojí veľmi v popredí, kým v manželstve uzavretom medzi staršími osobami, hrá oveľa významnejšiu úlohu objektívne uvažovanie a ochota pomáhať.

Anselm GünthörTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o manželství, Výroky o mládí a stáři | No Comments »

Leave a Reply