V knize osudu jsme všichni zapsáni..

V knize osudu jsme všichni zapsáni.. (obrázek)

V knize osudu jsme všichni
zapsáni v jednom verši.

William Shakespeare



Tags:
Posted in Fotky | No Comments »

Leave a Reply