Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a..

Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.

Karel Havlíček BorovskýTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o pravdě, Výroky o světě, Výroky o víře, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply