Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné..

Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať.

Ján Pavol II.Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply