Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé..

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.

KonfuciusTags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti | No Comments »

Leave a Reply