To je v podstate môj dojem zo života… je plný..

To je v podstate môj dojem zo života… je plný samoty, biedy, utrpenia a nešťastia – a všetko to nejako veľmi rýchlo skončí.

Woody Allen



Tags: , ,
Posted in Výroky o neštěstí, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply