To, co považujeme za ctnost, je často jenom spleť..

To, co považujeme za ctnost, je často jenom spleť nejrůznějších činů a zájmů, kterou dokáže rozplést jen náhoda anebo někdy naše skutky, a není to vždy statečnost a cudnost, co dělá muže statečnými a ženy cudnými.

François de la Rochefoucauld



Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Leave a Reply