To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi..

To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba.

SókratésTags: , ,
Posted in Výroky o pravdě | No Comments »

Leave a Reply