Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně..

Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.

Albert SchweitzerTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Leave a Reply