Thomas Merton, hovorí o emauzských učeníkoch toto:..

Thomas Merton, hovorí o emauzských učeníkoch toto: Keď sa títo muži vracali naspäť do Jeruzalema, jediný dôvod ich radosti bol ten, že uvideli Pána. A to je – hovorí Thomas Merton, povolaním každého z nás. Zbadať Pána, vidieť ho. V situáciách života, v ľuďoch, v tom, čo sa práve deje.

Thomas Feverel MertonTags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply