Tas nůž a přetni vodní proud – proud vody bude..

Tas nůž a přetni vodní proud – proud vody bude ještě prudší, zvedni pohár, abys zahnal chmury – chmury budou ještě chmurnější.

Li-Po



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply