Také sú už ľudské srdcia – čo je v nich..

Také sú už ľudské srdcia – čo je v nich najvznešenejšie, prvé zomiera.

Juan Ruiz de Alarcón



Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply