„Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách..

„Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí.“ -Zpráva a naučení o kazatelství – Suma kazatelského umění

Jan Amos Komenský



Tags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o rodičích a dětech, Výroky o vzdělání | No Comments »

Leave a Reply