Šťastný lekár, privolaný, keď choroba už ustupuje…

Šťastný lekár, privolaný, keď choroba už ustupuje.

François Rabelais



Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Leave a Reply