Šťastný človek, ktorý spoznal príčiny vecí…

Šťastný človek, ktorý spoznal príčiny vecí.

Maro Publius Vergilius



Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o štěstí | No Comments »

Leave a Reply