Šťastie je ako ozvena, odpovedá ale neprichádza…

Šťastie je ako ozvena, odpovedá ale neprichádza.

Elisabeth of Wied



Tags: , ,
Posted in Výroky o štěstí | No Comments »

Leave a Reply