Stalin se již v prvních válečných dnech neopřel o..

Stalin se již v prvních válečných dnech neopřel o prohnilou, zchátralou ideologii, ale poslušen rozumu ji odmítl, skoro se o ní nezmínil a místo ní rozvinul starý ruský prapor, trochu i pravoslavnou korouhev – a zvítězili jsme!

Alexandr Isajevič Solženicyn



Tags: , ,
Posted in Výroky o mládí a stáři, Výroky o moudrosti, Výroky o válce | No Comments »

Leave a Reply