Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli,..

Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: „Ať uděláte to či ono, budete litovat.“.

SókratésTags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

Leave a Reply