Salus populi est suprema lex. Spása/zdraví lidu je..

Salus populi est suprema lex. Spása/zdraví lidu je nejvyšším zákonem.

Marcus Tullius Cicero



Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu, Výroky o zdraví a nemoci | No Comments »

Leave a Reply