Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť:..

Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.

HérakleitosTags: , ,
Posted in Výroky o moudrosti, Výroky o pravdě | No Comments »

Leave a Reply