Proto jest obec, jest společnost, aby, co..

Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly.

Karel Havlíček BorovskýTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply