Pro mne je judaismus, stejně jako všechna ostatní..

Pro mne je judaismus, stejně jako všechna ostatní náboženství, ztělesněním nejdětinštějších pověr. Židé, ke kterým mám to potěšení náležet a s kterými jsem si mentálně blízký, nemají žádné jiné kvality než ostatní lidé. Dle mé zkušenosti nejsou lepší než jakákoli jiná lidská skupina, i když od největšího zla je chrání nedostatek moci. Jinak nevidím na nich nic vyvoleného.

Albert EinsteinTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o náboženství, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Leave a Reply