Přisoudili jsme historii úlohu posuzovat minulost..

Přisoudili jsme historii úlohu posuzovat minulost a učit přítomnost, aby se budoucnost stala užitečnou. Já sám si nekladu tak vysoké cíle. Snažím se jen ukázat, jak se události skutečně staly.

Leopold von RankeTags: , ,
Posted in Výroky o vzdělání | No Comments »

Leave a Reply