Prijmi sa tak, ako si. S vedomím že tvári môžeš..

Prijmi sa tak, ako si. S vedomím že tvári môžeš dodať krásu svojho srdca.

Guy GilbertTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply