Priemyselný poriadok sa konštituuje ako spoločnosť..

Priemyselný poriadok sa konštituuje ako spoločnosť pracujúcich tj. Priamych výrobcov, intelektuálnych tvorivých pracovníkov, priemyselných podnikateľov, obchodníkov, finančníkov, slovom všetkých tých, ktorých produktívna práca je pre spoločnosť nevyhnutná.

Henri de Saint-SimonTags: , ,
Posted in Výroky o penězích | No Comments »

Leave a Reply