Pri encyklopedickom zostavovaní všetkého, čo patrí..

Pri encyklopedickom zostavovaní všetkého, čo patrí do oblastí vied, umenia a remesla, musí ísť o to, zviditeľniť ich vzájomné prepojenia a prostredníctvom týchto vzájomných súvislostí presnejšie postihnúť princípy, na ktorých sa zakladajú, a jasnejšie ukázať ich dôsledky; ide nám o to, aby sme ukázali vzdialenejšie i bližšie vzťahy medzi vecami, z ktorých pozostáva príroda a ktorými sa ľudia zaoberali… a aby sme načrtli všeobecný obraz úsilí ľudského ducha vo všetkých oblastiach a vo všetkých storočiach.

Denis DiderotTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply