Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako..

Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? … Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy.

AugustínTags: , ,
Posted in Výroky o Bohu, Výroky o čase, Výroky o jídle a hladu, Výroky o válce | No Comments »

Leave a Reply