Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je..

Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil.

Antoine de Saint-ExupéryTags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply