Povolaný vládne takto: činí jejich srdce prázdným..

Povolaný vládne takto: činí jejich srdce prázdným a jejich tělo statným. Zeslabuje jejich chtění a zesiluje jejich kosti. Dbá o to, aby byli bez vědění a neměli žádosti, a aby se ti, kdo mají vědění, neodvažovali jednat. Dělá nedělání – a vše je v pořádku.

Lao-c’Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply