Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti..

Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.

George Bernard ShawTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o vzdělání, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply