Pokoj ľudí je usporiadaná svornosť…

Pokoj ľudí je usporiadaná svornosť.

Augustín



Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku | No Comments »

Leave a Reply