Podstatou výchovy je být náboženská, to jest..

Podstatou výchovy je být náboženská, to jest vštěpovat povinnost a úctu. Povinnost plyne z naší schopnosti řídit běh věcí. Kdy by dostupné vědění mohlo něco změnit, je nevědomost neřestí. A základem úcty je vědomí, že přítomnost v sobě zahrnuje úplný souhrn jsoucího, nazpět i dopředu, tu celou amplitudu času, to jest věčnost.

Alfred North WhiteheadTags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o náboženství | No Comments »

Leave a Reply