Pochopiť život, milovať ho v inej bytosti – v tom..

Pochopiť život, milovať ho v inej bytosti – v tom spočíva úloha človeka a v tom je tiež jeho talent; každý sa môže plne zasvätiť len jednému človekovi.

Henri BarbusseTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce, Výroky o životě | No Comments »

Leave a Reply