Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou..

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou.

Wlater Kiaulehn



Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách, Výroky o pravdě | No Comments »

Leave a Reply