Oddanost nemusí mít příliš ostrý zrak a láska..

Oddanost nemusí mít příliš ostrý zrak a láska nemusí vznikat pomocí zvětšovacího skla.

Thomas Browne

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce | No Comments »

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém..

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi.

Paul Claudel

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o lásce | No Comments »

Res publica est consensus iuris et communio..

Res publica est consensus iuris et communio utilitatis. Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro.

Marcus Tullius Cicero

Tags: , ,
Posted in Výroky o zákonu | No Comments »

Nikdy nemrhej hněvem…

Nikdy nemrhej hněvem.

Anatole France

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Proč někteří muži pochybují o intelektu žen?..

Proč někteří muži pochybují o intelektu žen? Zřejmě proto, že nikdy nebyli vyhledáváni ženami s intelektem.

Häringová

Tags: , ,
Posted in Výroky o mužích a ženách | No Comments »

V nešťastí ľudia starnú rýchlejšie…

V nešťastí ľudia starnú rýchlejšie.

Hésiodos

Tags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o mládí a stáři, Výroky o neštěstí | No Comments »

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč…

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč.

Neznámý autor

Tags: , ,
Posted in Výroky o přátelství | No Comments »

Měl bych pro vás kšeft. Značka – Bez práce jsou..

Měl bych pro vás kšeft. Značka – Bez práce jsou koláče.

Vladimír Renčín

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Ženským imponuje muž, to jest Muž, pokud možno MUŽ..

Ženským imponuje muž, to jest Muž, pokud možno MUŽ – ale někdo, kdo k nim přilne, visí na nich, miluje je k zešílení, a dokonce je potřebuje k životu, ten je otráví.

Josef Škvorecký

Tags: , ,
Posted in Výroky o lásce, Výroky o mužích a ženách, Výroky o životě | No Comments »

Ze všeho zbytečného mrhání lze nejméně dovolit..

Ze všeho zbytečného mrhání lze nejméně dovolit mrhání prací.

John Ruskin

Tags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »