Otužuj telo! Nepodávaj mu viac potravy ako treba…

Otužuj telo! Nepodávaj mu viac potravy ako treba. Nepožívaj omamujúce nápoje! Otupujú jemnocit a ochromujú dušu.

PytagorasTags: , ,
Posted in Motta a citáty | No Comments »

Leave a Reply