Otec musí mať pre svoje deti čas…

Otec musí mať pre svoje deti čas.

Józef Augustyn



Tags: , ,
Posted in Výroky o čase, Výroky o rodičích a dětech | No Comments »

Leave a Reply