Odpověď na otázku, co tedy se sezonními depresemi..

Odpověď na otázku, co tedy se sezonními depresemi dělali lidé před vynálezem antidepresiv, je více než jednoduchá: Nic. Nemedicinalizovali přirozený stav – smutek přicházející s podzimem, s koncem vegetačního cyklu – a podzimní rozlady chápali jako zákonitou součást roku, jako pouhou reflexi všeobecného umírání, které příroda každý rok na podzim podstupuje.

Jiří X. DoležalTags: , ,
Posted in Výroky o člověku, Výroky o smrti, Výroky o smutku, Výroky o zákonu | No Comments »

Leave a Reply